+46 767562470 info@niazmandi.se
اقامت ازدواج سوئد

اقامت ازدواج سوئد

با توجه به مزایای متعدد زندگی در کشور سوئد از جمله: زندگی در کشوری با سطح رفاهی بالا، اقتصادی پایدار و غیره، در سال های اخیر تقاضا برای مهاجرت به این کشور بیش از پیش مورد توجه متقاضیان قرار گرفته است. یکی از انواع روش های مهاجرت، ازدواج است که در این مقاله مورد بررسی...
اقامت دائم سوئد – از دریافت تا از دست دادن

اقامت دائم سوئد – از دریافت تا از دست دادن

اولین شرط گرفتن تابعیت سوئد که همان Medborgarskap است دارا بودن اقامت دائم سوئد می باشد. برای گرفتن اقامت دائم سوئد چه راه هایی پیش رو دارید؟ چند سال باید در سوئد زندگی کنید؟ آیا اداره مهاجرت سوئد میتواند اقامت دائم سوئد را از شما باز پس بگیرند؟ ما به جواب این سوال ها...
گرفتن تابعیت سوئدی

گرفتن تابعیت سوئدی

ر مقاله قبلی به سوالاتی مانند چگونگی دریافت اقامت دائم سوئد و باز پس گرفتن اقامت دائم سوئد پرداختیم. در این مقاله به موضوع تابعیت سوئدی نگاهی می اندازیم. شرایط اولیه دریافت تابعیت سوئدی را به طور کلی توضیح میدهیم. این مقاله با تستی به نام کنترل تابعیت سوئدی که از سایت...