+46 767562470 info@niazmandi.se
اقامت دائم سوئد – از دریافت تا از دست دادن

اقامت دائم سوئد – از دریافت تا از دست دادن

اولین شرط گرفتن تابعیت سوئد که همان Medborgarskap است دارا بودن اقامت دائم سوئد می باشد. برای گرفتن اقامت دائم سوئد چه راه هایی پیش رو دارید؟ چند سال باید در سوئد زندگی کنید؟ آیا اداره مهاجرت سوئد میتواند اقامت دائم سوئد را از شما باز پس بگیرند؟ ما به جواب این سوال ها...